Urban seksualitet

Sagen Urban

“Kurser i livsfarlig kvælnings-leg”. Dette var overskriften på en artikel Urban valgte at bringe den 25. november 2003. Artiklen henviser bl.a. til vores hjemmeside og indikerer at vores hjemmeside giver kurser i livsfarlige kvælningslege. En historie har som bekendt flere sider og vi vil her gerne bringe vores vinkel på den, for vi har intet ønske om at blive hængt ud i pressen som nogle ekstreme, bizarre og morderiske personer, der af den grund skal hænges ud til spot og spe.

Det er indlysende for alle der har besøgt Breathland og som i øvrigt kender os, at det hverken havde gjort fra eller til om Urban havde haft kontakt med os eller ej, for hvorledes ordvalget i artiklen havde endt med at se ud. Men lad os starte med faktuelt at konstatere at Urban overhovedet ikke har forsøgt at få kontakt med os før artiklen blev skrevet. Vi har en offentlig mailadresse og kan ikke forstå at det er svært for en garvet journalist, der har adgang til Internettet og et mail-system, at sen-de en mail til os.

Breathland – © Frank, 2004

Vi har ligeledes dokumentation for at fotografen den 24. november 2003 kl. 15:09 har været inde på vores hjemmeside for at affotografere vores hjemmeside til artiklen. Der blev i den forbindelse heller ikke rettet henvendelse til os.

Fakta er:

Vores server-logfiler dokumenterer, at ingen i Skanderborg (hverken politi eller andre) på noget tidspunkt har besøgt Breathland.dk

At hverken Lars Heslet eller Vibeke Manniche i embedes medfør har besøgt Breathland, hvilket betyder at ingen af disse to eksperter har haft mulighed for selv at vurdere Breathland.dk før deres udtalelser.

At Breathland.dk udelukkende benytter sig af “private links” og derfor ikke kan findes via kendte søgemaskiner. Derfor er det ikke let for udenforstående at finde sitet.

At intentionen med Breathland.dk er, at vi med en dansk hjemmeside om dette emne kan gøre en forskel. En forskel for de personer der begynder at eksperimentere.

Related Post