Indlæg og spørgsmål 178 stillet af Peter Christensen omkring både og skibe og brandslukning

Spørgsmål nr. 178: ”I forlængelse af foregående spørgsmål bedes ministeren oplyse, om han finder den nuværende geografiske placering af de to beredskaber til brandbekæmpelse i skibe til søs i henholdsvis Aarhus og København hensigtsmæssig med henvisning til opsamlingstiden. I den forbindelse henvises til transportkapaciteten, som kommer fra SAR-beredskabet i Aalborg eller Skrydstrup (Vestdanmark) og Roskilde (Østdanmark). Kan ministeren i den forbindelse oplyse, hvor lang tid der vil gå fra alarmering til opsamling af beredskabet i Aarhus med helikopter fra Aalborg eller Skrydstrup og opsamling af beredskabet i København med helikopter fra Roskilde samt hvor lang tid opsamlingen vil forsinke selve indsatsen til havaristen?”

Svar: Brandberedskabet til brand i skibe til søs er et assistanceberedskab, der kan assistere skibets og besætningens brandslukningsindsats og i øvrigt være et supplement til de øvrige aktører i den samlede civile og militære søredningstjeneste. Baggrunden for beredskabet er en arbejdsgrupperapport fra 2005 om bekæmpelse af brand i skibe til søs og udgangspunktet er et beredskab øst og vest for Storebælt.

Hvis du vil læse mere om udstyr til havs så kan det gøres her på rygcrawl.dk

Transporten til og fra et brændende skib forestås af Forsvarets eksisterende redningshelikopterkapacitet, som er på 15 minutters varsel i de lyse timer og 30 minutter om natten, medmindre transporten foregår med skib. Der er således ikke etableret særlige strukturer med det formål alene at afvente, at et skib til søs får brand om bord.

Beredskabet er bl.a. af hensyn til helikopternes andre opgaver fleksibelt både med hensyn til, hvorfra en helikopter disponeres, samt med hensyn til, på hvilken geografisk lokation
Forsvarsudvalget mandskab og materiel opsamles. Den nærmere placering af beredskaberne øst og vest for Storebælt er derfor mindre væsentlig.

De to brandberedskaber er på varsel til opsamling forskellige steder i landet på en af Forsvarets godkendte helikopterlandingspladser. Indsatsområdet for begge brandberedskaber er som udgangspunkt det danske SAR-område. Det vestlige beredskab skal være klar til opsamling inden for 60 minutter på udvalgte lokationer, og det østlige beredskab skal være klar inden for 30-45 minutter, hvis opsamlingen sker i det storkøbenhavnske område, og inden for 45-60 minutter, hvis opsamlingen sker uden for det storkøbenhavnske område. Opsamlingstiderne er aftalt mellem Beredskabsstyrelsen, Falck og Østjyllands Brandvæsen.

Det er Beredskabsstyrelsens vurdering, at det nuværende beredskab til bekæmpelse af brand i skibe til søs er fleksibelt indrettet i forhold til udnyttelse af de eksisterende kapaciteter i Danmark.

Related Post