At elske

At elske er at se

 

Vi lever i en tid hvor internettets muligheder for kommunikation har været og stadig er afgørende for udviklingen af nye former for samvær og kontakt. Via nettet har vi mulighed for at deltage i forskellige netværk og nogle af disse netværks funktion er at skabe personlig kontakt mellem mennesker som søger ligesindede, kæreste, venner, chatvenner eller sexpartnere. Det er de såkaldte dating communities, som fx Dating.dk eller Scor.

Medlemskab i et af disse netværker er blevet en nem og almindelig måde at søge partnere på og for mange er det en livsstil at ‘færdes’ i disse virtuelle miljøer. Kommunikationen kan foregå via SMS, mail, chat, webcam, debatfora og interessegrupper – ‘netværk i netværket’ – hvor kontakten bl.a. kan føre til fælles møder i virkeligheden.

 

For den, hvis færden på nettet er et udtryk for livsstil, er medlemskabet at sådanne communities med til at skabe oplevelsen af at være en del af et samfund i samfundet, hvor nye spilleregler for menneskelig samfærdsel og samvær løbende udvikles. Eller afvikles, for måske er udvikling så meget sagt.

 

Med nettets forøgede mulighed for kontakt, må brugerne nødvendigvis forholde sig til at vælge fra, fordi de enten ikke kan overskue eller har lyst til at etablere kontakt til alle interesserede. Man kan vælge den lette løsning og lade være med at svare eller sende et standardafslag, men man kan også vælge at sende et personligt afslag. Uanset om man vælger det upersonlige eller personlige afslag, påvirker det i en eller anden grad modtageren. Nogen er nøgterne eller erfarne, andre sårbare eller uerfarne, men vilkårene er i realiteten ikke anderledes end ude i den virkelige verden. Man kan få en kurv eller blive lukket ind i varmen. For længere eller kortere tid. Forskellen ligger i udvalget af kontakter og udbuddet af information at vælge mellem, i antallet af henvendelser og i de udvidede muligheder for kommunikation, på trods af afstand i tid og sted.

 

Brugerne i netværket er der af samme grund: For at skabe en eller anden form for kontakt, der angives nærmere i den profil man udfylder, når man opretter et medlemskab og som gør det muligt for besøgende at se hvad man søger. Grundlaget for misforståelser vedrørende henvendelsens karakter er hermed indskrænket betydeligt og det er tilladt at henvende sig med frække tilbud, når det er sexpartnere man søger. Muligheden for at vælge blandt profiler, som matcher det man søger og muligheden for at føre en dialog via webcam, chat eller mail, udvider grundlaget for at danne sig et indtryk af de mennesker man søger kontakt med, før man beslutter sig for et evt. møde. Men ofte kommer man aldrig så langt som til at mødes i virkeligheden, fordi målet med kontakten er, at finde chatvenner.

 

I denne nyskabelse af måder at omgås på, forsøger vi at finde gensidighed og selvom betingelserne er anderledes end i RL, er de ikke så begrænsende, at det er nogen særlig hindring for kontakt eller kontaktforsøg.

 

 

Mange mennesker har, med større eller mindre succes, taget mediet og formen til sig. Tallene for succes er sandsynligvis lidt anderledes fordelt end i virkeligheden, fordi dating communities og internettet rummer andre udfordringer, end dem der stilles i det fysiske møde. På nettet er det fortrinsvis teksten, som har den afgørende betydning.

Men mister man noget ved at skabe kontakter i cyberspace? Vinder man noget? Umiddelbart ser det ud som om der skabes langt flere kontakter, bekendtskaber og forhold mellem mennesker der bruger internettets muligheder for kommunikation, end mellem mennesker som ikke bruger disse kommunikationsmuligheder. Så måske tør man konkludere, at kontaktsøgende mennesker vinder noget, mens mennesker, som har svært ved kontakt, rammes af ‘information overload’ i nettets jungle af kommunikative muligheder.